Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W Miejscu Pamięci w Łambinowicach uczczono 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości 6 października

Tradycyjne uroczystości odbyły się w dawnym Stalagu 344 Lamsdorf, gdzie oddano hołd powstańcom warszawskim. Przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów zrywu narodowego, zapalono znicze i złożono kwiaty.
więcej

Dziś 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbędą się w Opolu, Łambinowicach, Brzegu i innych miastach

Cała Opolszczyzna uczci przypadającą dziś siedemdziesiątą piątą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Opolskie uroczystości rozpoczną się o godzinie 16:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego ...
więcej

Violetta Rezler-Wasilewska i Henryk Wierny o obchodach Powstania Warszawskiego

Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu

- Niemcy wzięli do niewoli od 17 do 18 tysięcy powstańców ...

więcej

Polacy i Niemcy sprzątają dawny obóz jeniecki w Łambinowicach

Dziesięciu żołnierzy z 26. Pułku Spadochronowego w Zweibrücken., od kilku dni pomaga przy porządkowaniu byłego obozu w Łambinowicach ...
więcej

Niemieccy żołnierze porządkowali teren po dawnym obozie w Łambinowicach. "Chcemy, by taka tragedia nie wydarzyła się nigdy więce

10 żołnierzy Bundeswehry pracowało w tym tygodniu przy porządkowaniu terenu po byłym obozie jenieckim w Łambinowicach ...
więcej

Żołnierze dbają o ślady przeszłości

Od 14 lipca Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach gości wojskowych z 26. Pułku Spadochronowego w Zweibrücken zza naszej zachodniej granicy. Do zadań mundurowych należy porządkowanie byłego niemieckiego obozu dla jeńców w Łambinowicach ...
więcej

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego