Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Uczcili ofiary Tragedii Górnośląskiej

Działania zbrodnicze wojsk radzieckich wobec mieszkańców Górnego Śląska miały miejsce w latach 1945-1948. Obchody 75. rocznicy rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, a następnie złożono kwiaty na Cmentarzu Ofiar ...
więcej

„Chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy zostawili tutaj swoje życie”. W Łambinowicach upamiętniono ofiary wojny ...

"75. rocznica zakończenia wojny i powojennej tragedii Niemców"- taki tytuł przyświecał niedzielnym uroczystościom w Łambinowicach. Organizatorem uroczystości, których najważniejszym punktem było spotkanie na terenie dawnego obozu pracy w Łambinowicach ...
więcej

Zapomniane czy odkrywane?

“Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce” – to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej. Odbyła się ona w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu. Tuż po II wojnie światowej, miejsca te były często zapomniane, ale dziś cieszą się zaintereso
więcej

„Są jeszcze miejsca, które czekają na upamiętnienie”. Spotkanie edukacyjne w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja stanu wiedzy o historii niemieckich obozów jenieckich z czasów II Wojny Światowej i zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób i przez kogo jest ona współcześnie pielęgnowana - to główne cele II ogólnopolskiej konferencji w Centralnym Muzeum ...
więcej

"Niepodległość odzyskiwana i tracona". Finał projektu CMJW przy współudziale Radia Opole

3 miesiące pracy, godziny rozmów i jest. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zakończyło realizację projektu edukacyjnego pod nazwą "Niepodległość odzyskiwana i tracona". To pomysł, do którego realizacji przyczyniło się Radio Opole, a jednym z jego ...
więcej

„Za drutami oflagów”

To tytuł nowej wystawy czasowej w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Instalacja dotyczy 600 tysięcy włoskich żołnierzy, którzy odmówili współpracy z nazistowskimi Niemcami. Ich historia opowiedziana została przez plansze, bogato ...
więcej

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego