Centralne Muzeum Jeńców Wojennych dostało w darze nowe eksponaty

Ofiarodawca, Zbigniew Adamczyk przekazał do CMJW 169 numerów czasopisma „Kronika Dnia” oraz 26 numerów „Polaka”. Oba tytuły były wydawane w Polskim Obozie Wojskowym „Dössel”.

- To jest cenny dar przekazany przez kolekcjonera spod Warszawy – mówi Iwona Biegun, kierownik archiwum w CMJW. - Otrzymaliśmy prawie kompletne zbiory dwóch gazet. Jedna z nich („Kronika Dnia”) jest dziennikiem, a druga („Polak”) tygodnikiem. Obie były wydawane w obozie dla byłych jeńców wojennych od maja 1945 do połowy roku 1946. Obóz wojskowy został utworzony na miejscu Oflagu VI B Dössel. Od czerwca 1945 r. jego siedzibą było miasteczko Peckelsheim. To był czas, w którym przetrzymywani tam żołnierze decydowali oni o swoich dalszych losach. Zastanawiali się, czy lepiej wracać do kraju, czy też pozostać na emigracji. Kolekcja tej obozowej prasy jest unikatowa.

Większość numerów dziennika liczy zaledwie dwie strony, tygodnik ma większą objętość, zazwyczaj od 4 do 8 stron. Do części numerów dokładano dodatek „Rodzina Polska” poświęcony m.in. wychowaniu i kształceniu dzieci.

- Z pewnością wszystkie te egzemplarze trafią wkrótce do rąk pracowników naukowych – dodaje Iwona Biegun. - W przyszłości przynajmniej niektóre mogą być wykorzystywane w działalności wystawienniczej i edukacyjnej.

- Prawie każdy obóz takie druki odbite na powielaczu wydawał – podkreśla dr Piotr Stanek z Działu Naukowego CMJW. - Treścią jest zwykle m.in. bieżąca polityka. Autorom zależało, by byłym jeńcom uświadomić, do jakiego świata zza drutów wracają. Oficjalna propaganda do powrotu do rządzonej przez komunistów Polski raczej zniechęcała. Gazety informowały też, jaką pomoc byli żołnierze mogą dostać od aliantów, by urządzić się po wojnie. Dla historyka najcenniejsze są informacje o zwolnieniach żołnierzy i ich przemieszczeniach.


Źródło:
https://nto.pl/centralne-muzeum-jencow-wojennych-dostalo-w-darze-nowe-eksponaty/ar/c1-14523953

wstecz