Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wizyta w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

29 listopada 2019 roku klasa 8a udała się na wycieczkę historyczną do Łambinowic.  Znajduje się tam Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Uczniowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „ Patriotyzm u progu II wojny światowej i 80 lat później- wielkie czyny i małe gesty”.
Następnie zwiedzili dwie wystawy:

I. W niewoli niemieckiej
Ekspozycja opowiada o losach jeńców różnych narodowości, którzy podczas II wojny światowej byli przetrzymywani w niemieckiej niewoli.  Narracja wystawy zbudowana jest wokół prezentacji multimedialnej, złożonej z archiwalnych filmów, fotografii oraz dokumentów i eksponatów. W dwóch oddzielnych, równoległych ścieżkach zaprezentowano losy oficerów w oflagach oraz szeregowych i podoficerów w stalagach. Obie historie mają dwa elementy wspólne: początek niewoli, w tym pobyt w punktach zbornych  i obozach przejściowych, oraz jej zakończenie, tj. ewakuacja jeńców i odzyskanie wolności. Wystawa akcentuje także różnice w położeniu jeńców różnych narodowości i o różnej przynależności armijnej.

II. Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach 1870-1945
Ekspozycja w przystępny i interesujący sposób, wykorzystując zachowane pamiątki (dokumenty, fotografie i przedmioty), makiety, mapy i prezentację multimedialną, prezentuje historię obozów jenieckich, które istniały w Lamsdorf (Łambinowicach) w latach wojny prusko-francuskiej (1870–1871) i w trakcie dwóch wojen światowych (1914–1918, 1939–1945).

Pierwszy obóz jeniecki na tym terenie powstał podczas wojny prusko-francuskiej w celu izolacji ok. 6 tysięcy jeńców francuskich. Kolejny, dużo większy, działał w latach I wojny światowej. Przetrzymywano w nim ok. 90 tysięcy żołnierzy państw ententy. W okresie II wojny światowej na poligonie Lamsdorf utworzono jeden z największych w Europie niemieckich kompleksów obozów jenieckich. Głównym celem funkcjonowania obozu była izolacja żołnierzy armii walczących z III Rzeszą oraz maksymalne wykorzystanie pracy jeńców w niemieckiej gospodarce.

Obozy Lamsdorf stanowiły bowiem podczas II wojny światowej źródło taniej siły roboczej dla rolnictwa i przemysłu Śląska. W niezwykle trudnych warunkach bytowych Niemcy przetrzymywali tu ok. 300 tysięcy jeńców z wielu kontynentów. Najliczniejsze były grupy żołnierzy Armii Czerwonej, Polaków walczących w kampanii polskiej 1939 r. i powstaniu warszawskim oraz jeńców brytyjskich.

Materialnymi śladami tej tragicznej przeszłości są pozostałości obozowe i cmentarze wojenne w Łambinowicach, od 1968 r. funkcjonujące jako Pomnik Pamięci Narodowej.

Kolejnym punktem wyjazdu było odwiedzenie Starego Cmentarza Woskowego, który powstał w II połowie XIX w. jako obiekt o charakterze wojskowym. To jedyny z łambinowickich cmentarzy, na którym prawie każdy zmarły ma swój grób podpisany imieniem i nazwiskiem, a najstarsza część cmentarza pochodzi z okresu wojny prusko-francuskiej (1870–1871).

Dorota Opałka


Źródło:
http://www.sp1.lubliniec.pl/Klub%20Historyczny/klub%20historyczny/2018_2019/

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego