Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Przedział czasu:

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego