Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 38

Redaktor tomu: Renata Kobylarz-Buła
Liczba stron: 232
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego