Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Cyclical programs

National Competition for the Historic Project "As long as not too late"

Konkurs na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 3 kwietnia 2020 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca 2020 r. w czasie XVI sesji edukacyjnej pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”.

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Monika Sobczak (e-mail: ) oraz mgr Sebastian Mikulec (e-mail: ).

news list

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego