Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci"

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXVII edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem (UWAGA! Nastąpiły zmiany w regulaminie) prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika oraz tekstów prezentowanych utworów poetyckich w terminie do 21 marca 2019 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski”. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest dr Anna Wickiewicz.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego