Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konkurs na projekt historyczny pt. "Póki nie jest za późno"

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  7 czerwca 2019 r. w czasie XV sesji edukacyjnej pt. Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie Muzeum.

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Monika Sobczak (e-mail: ) oraz mgr Sebastian Mikulec (e-mail: ).

Regulamin konkursu (Uwaga: zmiany w regulaminie!) oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się poniżej.

Zachęcamy do udziału!

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego