Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zwiastun filmu "Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci"

Zwiastun filmu, który przedstawia w ciekawej formie historię Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach począwszy od lat 60 XIX w. aż do połowy lat 40 XX w., oraz działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
lista zdjęć i filmów

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego