Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

"Byśmy rozumieli i pamiętali" - cykl spektakli teatralnych przygotowanych przez lokalną młodzież

Od 9 kwietnia do 13 maja 2013 r. w obu siedzibach muzeum realizowany był projekt pn. "Byśmy rozumieli i pamiętali" - cykl spektakli teatralnych przygotowanych przez lokalną młodzież. Wzięło w nim udział 100 uczniów z dziewięciu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa.
lista zdjęć i filmów

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego