Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Żołnierze zakończyli pracę w miejscu pamięci

Od 15 do 25 lipca br., na terenie byłego Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf trwały intensywne prace porządkowe. Prowadziła je 20-osobowa grupa żołnierzy Wojska Polskiego z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu oraz Bundeswehry z 26. Pułku Spadochronowego w Zweibrücken. W dniach 16–17 lipca żołnierzom pomagało także pięciu podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Nysie, wraz z opiekunem.

Prace były skoncentrowane na oczyszczeniu z roślinności pozostałości ośmiu baraków jenieckich i kilku innych obiektów infrastruktury poobozowej. Na terenie byłego stalagu została uporządkowana także tzw. Drogi Pamięci, która łączy wszystkie obiekty poobozowe i cmentarze wojenne. Żołnierze ponadto wzmocnili zrekonstruowaną wieżę wartowniczą. W czasie swojego pobytu w Łambinowicach mieli okazję poznać tragiczną historię miejsca. Zwiedzili je i zostali oprowadzeni po ekspozycji Muzeum. Oddali też hołd ofiarom stalagów Lamsdorf i złożyli wieńce przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych.  

Na apel Muzeum o pomoc w utrzymaniu Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach w jak najlepszym stanie zachowania, polskie i niemieckie wojsko odpowiedziało już po raz trzeci (2016, 2017). Prace organizuje Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi, reprezentowany w Polsce przez Fundację „Pamięć”, która zaprasza do współpracy żołnierzy Wojska Polskiego. W tym roku z inicjatywy Muzeum po raz pierwszy do akcji włączyła się młodzież, która przechodzi resocjalizację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Nysie.

Pięknie dziękujemy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego