Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Żołnierze Bundeswehry przyjadą do Łambinowic

W dniach 14–26 lipca br. w Łambinowicach będziemy gościć niemieckich żołnierzy z 26. Pułku Spadochronowego w Zweibrücken. Ich pobyt wiąże się z pracami porządkowymi, jakie wykonają na terenie po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Przypomnijmy, że obóz ten funkcjonował w latach II wojny światowej (lipiec 1941 r. – marzec 1945 r.) i był m.in. miejscem eksterminacji jeńców radzieckich, grupy najgorzej traktowanej przez Niemców. W 1944 r. internowano w nim także powstańców warszawskich. Wcześniej, w czasie I wojny światowej, przetrzymywano tam również jeńców – żołnierzy państw ententy, a w latach 1921–1924 niemieckich przesiedleńców z terenów włączonych do Polski.

Prace będą się odbywały w najlepiej zachowanym sektorze dawnego obozu, na co dzień udostępnianym zwiedzającym, który jest obecnie przygotowywany do przeprowadzenia prac konserwatorskich, dzięki funduszom uzyskanym przez Muzeum z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. Niemieckim żołnierzom będą w usuwaniu samosiewów pomagać żołnierze Wojska Polskiego z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu.

Inicjatywa jest organizowana już po raz trzeci. Ważnym jej elementem stanie się również zwiedzanie Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, a także uczczenie pamięci ofiar obozów.

Szczegóły wizyty niemieckich żołnierzy w Łambinowicach zostały ustalone podczas czerwcowego spotkania z dyrektor Muzeum, dr Violettą Rezler-Wasielewską, w którym uczestniczyli Joachim Unruh, płk w stanie spoczynku, pełnomocnik Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi, głównego organizatora prac; Rudi Bussard, st. sierżant z 26. Pułku Spadochronowego oraz Izabela Gruszka, Prezes Fundacji „Pamięć”, koordynującej organizację prac Bundeswehry w Polsce (od 2001 r.).

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego