Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zmarł Juliusz Maria Krawacki

Z przykrością zawiadamiamy, że 20 lutego br. zmarł Juliusz Maria Krawacki (ur. 1934), Sybirak, prezes Zarządu Opolskiego Związku Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskiego. W 1989 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Oddziału Związku Sybiraków w Opolu oraz jego wieloletnim prezesem.

Pochodził z zasłużonej kresowej rodziny. Jego przodkowie brali udział w powstaniu styczniowym, w wojnie polsko-bolszewickiej oraz kampanii polskiej 1939 r. On sam wraz z matką, rodzeństwem i dalszą rodzinę został w czerwcu 1941 r. skazany na bezterminową zsyłkę na Syberię (trafił do Barnaule nad rzeką Ob, w Ałtajskim Kraju). To tam zetknął się po raz pierwszy z jeńcami wojennymi. Do Polski wrócił w 1946 r.

Juliusz Maria Krawacki przez wiele lat współpracował z naszym Muzeum, uczestnicząc w obchodach rocznic historycznych, konferencjach, wernisażach oraz wielu innych przedsięwzięciach. Swoje wspomnienia z zesłania opublikował w 31 tomie „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” (2008 r.).

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego