Zmarł Janusz Ireneusz Wójcik

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Janusza Wójcika, wieloletniego dyrektora Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, samorządowca, organizatora wielu przedsięwzięć kulturalnych i poety.

Janusz Ireneusz Wójcik (ur. 1961 r. we Wrocławiu) był absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, skończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Jagiellońskim. Całe swoje życie zawodowe związał ze światem kultury. Na początku lat 90. XX w. zakładał w Brzegu studio lokalne Radia Opole i był jego pierwszym korespondentem. Później pełnił funkcję Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury, a od 1999 r. przez 16 lat – dyrektora Departamentu Kultury w opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Ostatnie lata przepracował w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, pełniąc zarazem od 2019 r. funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu. Wśród osiągnięć Janusza Wójcika wymienić należy m.in. aktywność w rozwijaniu dobrych polsko-węgierskich relacji (w sierpniu br. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Székesfehérvár) oraz zainicjowane przez niego przedsięwzięcie o międzynarodowym charakterze – Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, w którego organizacji przez kilka uczestniczyło nasze Muzeum.

Człowiek o dużej wiedzy historycznej, także z zakresu II wojny światowej i polskiego podziemia niepodległościowego, miłośnik Kresów Wschodnich, wreszcie poeta, który wydał kilka tomików poezji – ostatni zbiór wierszy ukazał się niedawno. Wspomnienie o Januszu Wójciku dzisiaj w audycji Radia Opole „Rewiry Kultury” po godz. 19.00.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

wstecz