Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Złoty medal dla Geprüft...

Otrzymaliśmy dyplom, potwierdzający sukces Muzeum w międzynarodowej wystawie konkursowej „Italia 2018 National Exhibition of Philatelic Literature with international participation”. Dyplom prezentujemy Państwu z prawdziwą przyjemnością, bo mówi o Złotym Medalu dla naszej publikacji pt. Geprüft. Ocenzurowano Filatelistyka z lat 1939–1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych…, opracowanej przez Aleksandra Klaka i Krzysztofa Krupę przy współpracy z Violettą Rezler-Wasielewską. O tym dobrym wyniku informowaliśmy już w listopadzie mijającego roku.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego