Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zaproszenie na sesję edukacyjną Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej

Wydarzenie, które będzie miało miejsce 8 czerwca br. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3 składa się z dwóch części. Pierwsza, to sesja przeznaczona dla nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną. Jej tematem przewodnim będzie fenomen Pamięci, którym interesują się przedstawiciele wielu różnych dyscyplin wiedzy – od neurobiologii i psychologii po socjologię, historię i pedagogikę.

Czym jest pamięć zbiorowa? Pamięć rodziny, grupy etnicznej, narodu? Czy w ogóle istnieje? Jak na poziomie zbiorowości uzgodnić wspólną interpretację minionych wydarzeń? W czasie tegorocznej sesji edukacyjnej postaramy się przedyskutować problem pamięci w powiązaniu z jej materialnym kontekstem – fizycznie istniejącymi nośnikami przeszłości w postaci wszelkich artefaktów, które przeobrażają się w pamiątki, a w dalszej perspektywie nierzadko w muzealia, których depozytariuszem staje się instytucja ze swoim profesjonalnym zapleczem i specjalistyczną wiedzą. Szczególnie trudna jest sytuacja, w której instytucjonalne upamiętnianie dotyczy wydarzeń tragicznych, naznaczonych martyrologią. Zastanowimy się między innymi nad tym, czy pamiątki mogą ułatwić opowiadanie o takiej przeszłości z szacunkiem zarówno dla faktów, jak i emocji.

W drugiej części sesji odbędzie się Finał X edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno. Po ogłoszeniu wyników nastąpi prezentacja nagrodzonych projektów.

Udział w sesji edukacyjnej jest bezpłatny.

Uczestnikom sesji zapewniamy:

  • imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w sesji,
  • pakiet edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych,
  • poczęstunek.

Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu w terminie do 5 czerwca 2018 r. na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice; faksem: 77 43 43 475 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: . Zgłoszenia przyjmuje dr Anna Wickiewicz.

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego