Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zaproszenie na sesję edukacyjną

W piątek, 7 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3 odbędzie się sesja edukacyjna Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która przeznaczona jest dla nauczycieli i innych edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną. Temat przewodni sesji zawiera się w haśle Mamy prawo (tu) żyć. Interdyscyplinarne spojrzenie na prawa człowieka. Partnerami wspierającymi nas w tej inicjatywie są Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.

"Obyś żył w ciekawych czasach"  –  to jak wiadomo nie tyle sympatyczne życzenie, co raczej przekleństwo kierowane w stronę wroga. Niewątpliwie wiele ze współczesnych wydarzeń społecznych o masowym charakterze, znanych nam na ogół tylko z mediów, wpisuje się w to powiedzenie. Często mamy na ich temat opinię formułowaną z dystansu – w końcu nas bezpośrednio nie dotyczą, przynajmniej na razie. Tak jest między innymi z falą migracji i uchodźstwa w Europie oraz wielokulturowością – problemami, które podejmiemy podczas tegorocznej sesji edukacyjnej, a które wcale nowe nie są...  

Zainspirowani jubileuszem akcesji Polski do Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się osadzić wspomniane zagadnienia zarówno w ramach europejskich (migracje, uchodźstwo, prawo międzynarodowe), jak i regionalnych (wielokulturowość w opolskich szkołach, prawa człowieka w szkole). Zaprosiliśmy uznanych specjalistów z różnych dziedzin, by w zajmujący sposób podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicy sesji dowiedzą się np., jak można z młodymi ludźmi rozmawiać o trudnych emocjonalnie i politycznie skomplikowanych konsekwencjach ruchliwości społecznej. Opowiemy również o jednym z naszych projektów edukacyjnych, realizowanych z młodzieżą szkolną, której reprezentanci pojawią się w roli prelegentów.

W drugiej części sesji odbędzie się Finał XI edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno wraz z krótką prezentacją nagrodzonych prac. Zachęcamy do udziału w nim. Jedenastoletnie doświadczenie pozwala nam zarekomendować Państwu tę część wydarzenia jako bogate źródło inspiracji do interesujących pomysłów, możliwych do realizacji w szkole bądź w edukacji pozaszkolnej. Skoro inni je mają, to warto ich za to docenić, a może i przy tym pobudzić swoją wyobraźnię i wymyślić nowe, nie mniej dobre inicjatywy!

Program i formularz zgłoszenia w załączniku

Udział w sesji edukacyjnej jest bezpłatny.

Uczestnikom sesji zapewniamy:

  • imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w sesji
  • pakiet edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
  • poczęstunek

Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2019 r. na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice; faksem: 77 43 43 475 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:  Zgłoszenia przyjmuje dr Anna Wickiewicz.

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zdjęcie pochodzi z: https://commons.wikimedia.org/

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego