Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zakup kolekcji wsparty przez MKiDN

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest coraz bliższe pozyskania bogatej kolekcji, zawierającej dokumenty polskich jeńców wojennych z lat 1939–1945. Według informacji opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa w ramach pierwszego naboru do programu „Kolekcje muzealne” Muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 52 000,00 zł.

Kolekcja, o którą się staramy, to aż 1628 obiektów pochodzących z wielu obozów jenieckich, które funkcjonowały na terenie III Rzeszy i obszarów przez nią okupowanych w latach II wojny światowej. Najcenniejsze i najbardziej interesujące z nich to karty pocztowe oraz listy na formularzach zatwierdzonych przez niemieckie władze. Na ich stronach odnaleźć można bardzo rzadkie stemple, a także przykłady mniejszej bądź większej ingerencji obozowej cenzury. Ważną część kolekcji stanowią też inne obiekty, m.in. fotografie i grafiki.

Szczególną grupę dokumentów w tym zbiorze stanowią pamiątki po poruczniku Franciszku Ulrychu, jeńcu Oflagu II D Gross Born, m.in. maszynopisy utworów literackich tworzonych w obozach jenieckich czy 119 ilustrowany kart. Te i pozostałe obiekty kolekcji, związane z losami wielu jeńców wojennych, doskonale wpisują się w strategię gromadzenia zbiorów przez CMJW. Będziemy Państwa informować o dalszych postępach w staraniach o jej pozyskanie.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego