Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zakończono konserwację kolejnych archiwaliów

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych posiada niezwykle cenne akta – tzw. listy transportowe WASt-u (Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene), sporządzane przez komendantury poszczególnych stalagów oraz oflagów, które tworzyły niemiecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Niejednokrotnie, dokumenty te stanowią jedyne źródło informacji, dzięki któremu za pośrednictwem Muzeum, rodziny jeńców rekonstruują wojenne losy swoich bliskich. Niestety, wykazy zostały sporządzone na papierze bardzo złej jakości i wymagają szybkich prac konserwatorskich.

Stało się to możliwe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przekazane Muzeum środki pozwoliły poddać konserwacji kolejne 444 jednostki archiwalne ze zbioru WASt. Są to dokumenty ze stalagów: III A Luckenwalde, III B Fürstenberg, IV A Elsterhorst i IV B Mühlberg.

W pracowni konserwatorskiej Gorek Restauro archiwalia przeszły m.in. zaawansowany proces oczyszczania, wzmocniono także strukturę papieru i odkwaszono go, zniwelowano odkształcenia powierzchniowe oraz wykonano szereg innych zabiegów. Ostatnią fazą było umieszczenie akt w pudłach szczękowych z tektury bezkwasowej na regałach w klimatyzowanym magazynie Muzeum.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego