Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Za nami kolejne Łambinowickie Spotkanie Muzealne

9 maja br., dzień po 73. rocznicy podpisania aktu kapitulacyjnego Niemiec, w sali łambinowickiego Muzeum spotkali się pasjonaci lokalnej historii, lotnictwa i militariów. Zainteresował ich temat „Lotnicze historie w Mańkowicach”, który został zaprezentowany przez Katarzynę Byrę i Piotra Witka podczas kolejnego Łambinowickiego Spotkania Muzealnego.

Prelegenci, którzy realizując swoje historyczne pasje, zorganizowali i z sukcesami prowadzą Izbę Pamiątek Lotniczych i Militarnych w Mańkowicach, interesująco opowiadali o niemal 25 latach odkrywania i kolekcjonowania artefaktów związanych z powietrznymi katastrofami w okolicach Lamsdorf (Łambinowice) podczas II wojny światowej.

Wykład rozpoczęła Katarzyna Byra od informacji o ok. 20 lotniskach Luftwaffe, które znajdowały się na terenie Śląska Opolskiego i z których korzystały niemieckie samoloty szkoleniowe oraz bojowe, a także o walczących z nimi samolotach lotnictwa amerykańskiego (głównie 15. Armia Powietrzna) i radzieckiego. Uwagę słuchaczy K. Byra skupiła trafnie – z racji sąsiedztwa Łambinowic – na historii lotniska Weidengut (Wierzbie), z którym wiążą się również losy jeńców wojennych Lamsdorf. Piotr Witek, specjalizujący się przede wszystkim w penetracjach terenowych, opowiedział natomiast o swoich doświadczeniach poszukiwawczych. Wyróżnił w nich trzy etapy: lokalizację miejsca rozbicia (najczęściej dzięki zdobytym informacjom od mieszkańców), identyfikację typu samolotu (na podstawie zachowanych części oraz ustalenie daty i przyczyny katastrofy), a także personaliów i losu pilota lub załogi (za pomocą dostępnych źródeł historycznych). W takiej właśnie kolejności słuchacze poznali ustalenia P. Witka w odniesieniu do kilku z 35 katastrof, jakich materialne ślady udało mu się zgromadzić.

Dyskusja, która zakończyła spotkanie, była długa i bardzo ożywiona. Świadczyła niewątpliwie o dużym zainteresowaniu tematem i potrzebie dalszego organizowania takich spotkań.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego