Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Za nami bardzo pracowity rok…

Koniec roku kalendarzowego stanowi dobrą okazję do podsumowań. Z pewnością był to czas bardzo intensywnej pracy całego zespołu we wszystkich obszarach, a nasza działalność spotkała się z zainteresowaniem różnych środowisk, o czym świadczy duża frekwencja, pomimo wyłączenia z powodu remontu pomieszczeń ekspozycyjnych w opolskiej siedzibie.

Spektakularnym przedsięwzięciem była np. realizowana z rozmachem akcja pn. „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć”, która wzbogaciła nasze zbiory o ok. 1300 sztuk muzealiów przekazanych nam przez darczyńców niemal z całego świata. Muzealne zbiory zostały powiększone o kolejne filmowe nagrania relacji byłych jeńców wojennych, a także o kopie akt z innych archiwów. Prawie 60 naszych jednostek archiwalnych – list transportowych ze stalagów udało się poddać konserwacji. Kontynuowaliśmy też prace nad cyfrową bazą danych polskich jeńców wojennych, która powiększyła się o ponad 25 tys. rekordów.

Ważnym wydarzeniem okazało się kolejne spotkanie rodzin jeńców, w tym roku z Oflagu II D Gross Born, wraz z towarzyszącą mu konferencją naukową pt. „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane”. Działalność naukową naszej instytucji znaczą w mijającym roku nowe wydawnictwa. Warto zatem odnotować np. kolejny, 39 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” pod redakcją Bartosza Janczaka i Piotra Stanka, dwie pozycje w serii wydawniczej „Jeńcy Lamsdorf” autorstwa Anny Wickiewicz oraz Piotra Stanka czy książkę Anny Czerner i Elżbiety Nieroby, a ponadto artykuły naukowe i popularnonaukowe opublikowane przez pracowników w rozmaitych wydawnictwach oraz wystąpienia na konferencjach.

W działalności edukacyjnej obok systematycznych zajęć dla młodzieży realizowanych w Muzeum, miejscu pamięci i gościnnie w szkołach, bibliotekach oraz innych ośrodkach, wyróżniały się te z udziałem byłych jeńców wojennych (powstańców warszawskich), wzbogacone o możliwość obejrzenia spektaklu Teatru Eko Studio pt. Przerzucane słowa, a także starannie przygotowywane pobyty studyjne rozmaitych grup. Kolejne edycje Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno” i Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach 1870–1946 pokazały, że rywalizacja również w tak trudnej tematyce jest możliwa i ciągle przynosi dobre rezultaty.

Z bardzo dobrym odbiorem spotykały się nasze ekspozycje, także te prezentowane w różnych miejscach, np. w Sejmie RP. Zwieńczeniem całorocznej działalności wystawienniczej była otwarta w grudniu wystawa pt. „Tatusiu, kiedy wrócisz? Polskie rodziny w czasie II wojny światowej”, stanowiąca część interesującego projektu edukacyjnego pt. „Dzieci listy piszą”. Popularyzacji problematyki jenieckiej i samego Muzeum służyły ponadto kolejne spotkania, organizowane w ramach cyklów kulturalnych „Twarze Opola” i „Łambinowickie Spotkania Muzealne” czy nasz udział w Opolskim Festiwalu Nauki, Europejskich Dniach Dziedzictwa bądź targach książki w Opolu i Warszawie.

Tradycyjnie w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf, wybuch II wojny światowej oraz przybycie pierwszego transportu powstańców warszawskich do obozu w Lamsdorf, które skupiły na sobie uwagę otoczenia. Stan miejsca pamięci i tworzących je obiektów, również był w mijającym roku przedmiotem naszej troski. Cieszymy się, że w pracach służących zachowaniu go w jak najlepszym stanie, pomagali nam żołnierze Wojska Polskiego (10. Opolskiej Brygady Logistycznej) i Bundeswehry, a także harcerze z Praszki, Opola, Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Prudnika, Niemodlina, Namysłowa i Strzelec Opolskich, oraz że współpraca w tym zakresie z Urzędem Gminy w Łambinowicach oraz Nadleśnictwem Tułowice, współwłaścicielami terenu, przebiegała pomyślnie.

Radością napawa ponadto fakt, że ulepszamy muzealną infrastrukturę. Rok 2017 to czas realizacji drugiego etapu przebudowy naszej opolskiej siedziby. Uzyskaliśmy też pozwolenie budowlane na rozbudowę budynku w Łambinowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, a także środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dokończenie w najbliższej przyszłości remontu Muzeum w Opolu i konserwację pozostałości poobozowych w Łambinowicach.

Te fakty oraz umowa zawarta właśnie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Samorządem Województwa Opolskiego o współprowadzeniu Muzeum od 1 stycznia 2018 r., pozwalają z optymizmem rozpocząć nowy rok. Składamy zatem serdecznie podziękowania wszystkim, którzy wspierali Muzeum w roku 2017.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego