Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wystawa „Muzeum w Miejscu Pamięci” w Ożarowie

Informowaliśmy już, że nasza wystawa pt. „Muzeum w Miejscu Pamięci. Museum in a site of remembrance”, która we wrześniu prezentowana była w holu gmachu głównego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna jest do końca października w Starostwie Powiatowym Warszawskim Zachodnim w Ożarowie. Stało się tak dzięki życzliwości Marcina Łady, który jako przedstawiciel środowiska kombatanckiego – jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – współpracuje z naszym Muzeum. Siedziba starostwa jest dobrym miejscem na ekspozycję, choćby tylko ze względu na liczbę petentów załatwiających sprawy w urzędzie, który obsługuje siedem gmin. Odwiedzających więc nie brakuje, a już przy wejściu uwagę zwraca informacja zachęcająca do obejrzenia wystawy znajdującej się na piętrze. Jest to także historyczne miejsce, wprawdzie sam budynek ma już powojenną proweniencję, ale znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przedwojennej fabryki kabli. To tam – obok obozu w Pruszkowie – w fabrycznych halach zgrupowani zostali powstańcy warszawscy po kapitulacji, zanim okupant skierował ich dalej, m.in. do obozów jenieckich, w tym do Stalagu 344 Lamsdorf. Zatem fakt, że wystawa, która przedstawia m.in. dzieje stalagów Lamsdorf z lat II wojny światowej, jest obecnie eksponowana w Ożarowie, ma wymiar symboliczny, co podkreśla Marcin Łada, miłośnik historii, organizator wielu inicjatyw historycznych. Jako dziennikarz współpracuje ze starostwem, głównie w tych obszarach, które służą pielęgnowaniu pamięci historycznej. Utrzymuje także żywe kontakty z młodzieżą, a odwiedzając szkoły informuje i zachęca uczniów do obejrzenia naszej wystawy. O związkach Ożarowa z Łambinowicami warto przypominać – podkreśla M. Łada, gdyż nawet w środowiskach akowskich nie jest to wiedza powszechna.

Informacja o wystawie „Muzeum w Miejscu Pamięci. Museum in a site of remembrance”,  została umieszczona na stronach internetowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w lokalnym dwutygodniku „Express Wieczorny” Tam znalazł się także wywiad z Włodzimierzem Wiśniewskim, powstańcem warszawskim, który tułaczkę rozpoczął w sierpniu 1944 r. w Ożarowie, przeszedł także przez Stalag 344 Lamsdorf. Jest on także postacią znaną w naszym Muzeum, które odwiedza z okazji kolejnych obchodów rocznicowych. Był również obecny na wernisażu w Sejmie.

O kolejnych wydarzeniach towarzyszących naszej wystawie, która – przypomnijmy – wpisała się w program ożarowskich obchodów rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego informować będziemy na bieżąco.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego