Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wyniki XXVI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”

13 kwietnia (piątek) w siedzibie Muzeum w Łambinowicach odbył się finał XXVI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Do konkursu zostało zgłoszonych 60 uczniów z województwa opolskiego, w tym: 28 ze szkół podstawowych, 15 z gimnazjalnych i 17 z ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zostało objęte honorowym patronatem: Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, Starosty Opolskiego – Henryka Lakwy, Starosty Strzeleckiego – Józefa Swaczyny, a także Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały: „Nowa Trybuna Opolska”, TVP Opole, Radio Opole oraz Radio DOXA.

Recytatorów oceniało Jury, w którego gronie znaleźli się związani ze Śląskiem Opolskim literaci, aktorzy i filolodzy: Edmund Borzemski, Irmina Gierczak, Barbara Grzegorczyk, Cecylia Jacewska-Caban, Waldemar Kotas, Teresa Nietyksza, Iwona Ratajczak, Teodozja Świderska, Leszek Malec. Podkreślając wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu, Jury przyznało poszczególne nagrody następującym osobom:

  • w kategorii szkół podstawowych

I nagrodę Matyldzie Gaweł, przygotowanej przez Anitę Dorczyńską-Czopowik, ze Szkoły Podstawowej TAK w Opolu,
II nagrodę Alicji Wiącek, przygotowanej przez Anetę Strzechę-Ochocińską, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu
III nagrodę Martynie Orzech, przygotowanej przez Martę Niedojadło, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
wyróżnienie Dawidowi Bocheńskiemu, przygotowanemu przez Violettę Junkę, który reprezentował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
wyróżnienieAleksandrze Lotce, która została przygotowana przez Barbarę Romaniuk i Julię Gleń, a reprezentowała Miejski Dom Kultury w Opolu

  • w kategorii szkół gimnazjalnych

I nagrodę Paulinie Tomaszewskiej, przygotowanej przez Agnieszkę Tomczyszyn-Harasymowicz, z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach
II nagrodę Julii Mamczyńskiej, przygotowanej przez Elżbietę Zaperty, z Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w  Niemodlinie
III nagrodę Julii Karlikowskiej, przygotowanej przez Weronikę Tworowską, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu
wyróżnienie Julii Stachurze, przygotowanej przez Małgorzatę Górkę, z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu

  • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I nagrodę Paulinie Janik, przygotowanej przez Waldemara Lankaufa, z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku
II nagrodę Klaudii Sobów, przygotowanej przez Lidię Rogowską, z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie
III nagrodę Elizie Jończyk, przygotowanej przez Ewę Wójcik, z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Opolu
wyróżnienie Julii Stelmaszek, przygotowanej przez Annę Szczęsną-Domagałę, z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu.

Gratulujemy!

Konkurs wsparli:

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
Norbert Jan Krajczy – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
Henryk Lakwa – Starosta Powiatu Opolskiego
Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego
Dorota Koncewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Niemodlin
Janusz Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminny Korfantów
Andrzej Wesołowski – Burmistrz Miasta Tułowice
Tomasz Karpiński – Wójt Gminy Łambinowice
Wiesław Skrzypek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
Iwona Konopnicka – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Eugeniusz Brudkiewicz – Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
Irena Chamielec – Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, Oddział w Opolu
Urszula Gawor – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Opolu
Renata Gumała – Prezes Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu
Zbigniew Kostarkiewicz – Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach 
Zbigniew Bednarski – Prezes Przedsiębiorstwa Agro As PHU
Jan Sadowski – Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „INWESDIM” Sp. z o.o.

Dziękujemy również pani Jolancie Mierzyńskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach za udostępnienie sali na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu.

Patronat honorowy:        
Wojewoda Opolski Marszałek Województwa Opolskiego Starosta Opolski Starosta Strzelecki Opolski Kurator
Oświaty

 

 

Patronat medialny:      
Nowa Trybuna Opolska TVP Opole Radio Opole Radio Doxa

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego