Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wyniki X edycji konkursu wiedzy historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946)...

31 marca w opolskiej siedzibie muzeum odbył się finał X edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność (dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych). Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty i Starosta Opolski.

W finale konkursu wzięło udział 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Jury w składzie: dr Renata Kobylarz-Buła, dr Piotr Stanek, Iwona Biegun, Ewelina Klimczak i Bartosz Janczak przyznało poszczególne nagrody następującym osobom:

I stopnia Dominikowi Lisowi z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, przygotowanemu przez Arkadiusza Wickiewicza,
II stopnia Tomaszowi Witkowi z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, przygotowanemu przez Tomasza Soję,
III stopnia Patrykowi Kozburowi z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, przygotowanemu przez Bogusławę Szczotkę,
wyróżnienie Oktawii Lechowicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Brzegu, przygotowanej przez Piotra Medyńskiego.

Gratulujemy!

Organizacja konkursu możliwa była dzięki wsparciu instytucji, organizacji i firm. Byli wśród nich:

  • Sejmik Województwa Opolskiego
  • Kuratorium Oświaty w Opolu
  • Starostwo Powiatowe w Opolu
  • Rada Miasta Opola
  • Urząd Gminy Łambinowice
  • Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Opolu
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  • Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu

Serdecznie dziękujemy!

Patronat honorowy:      
Wojewoda Opolski Marszałek Województwa Opolskiego Opolski Kurator
Oświaty
Starosta Opolski

 

 

Patronat medialny:      
Nowa Trybuna Opolska TVP Opole Radio Opole Radio Doxa

 

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego