Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wydarzyło się w 2016 r.

Za nami rok 2016. Dla Muzeum był on czasem bardzo intensywnej pracy we wszystkich obszarach jego działalności. Efektem aktywności badawczej i wydawniczej są dwie publikacje autorskie, kilka informatorów wystaw oraz kolejny tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”.

Nasza działalność zyskała pochlebne opinie wielu środowisk, o czym świadczy frekwencja (ponad 84 tysiące osób) i przyznane wyróżnienia: Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód za osiągnięcia w działalności dokumentacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, konserwatorskiej i upamiętniającej, nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2016 dla książki prof. dr hab. Danuty Kisielewicz pt. Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau.

Popularnością cieszyły się kolejne edycje spotkań z cyklu „Twarze Opola”, poświęconego wybitnym postaciom związanym twórczo z miastem i naszą placówką. Zainteresowanie towarzyszyło organizowanym cyklicznie „Łambinowickim Spotkaniom Muzealnym”. Pracownicy Muzeum wygłosili referaty na wielu konferencjach naukowych. Byliśmy organizatorami dwóch sesji edukacyjnych, konferencji naukowej i naukowo-konserwatorskiej.

Nasz dorobek to również interesujące wystawy, np. ekspozycja prezentowana na Dworcu Głównym w Opolu, pt. „Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej” czy wirtualna wystawa pt. „Poczta w obozach jenieckich”, ilustrująca kolekcję zakupioną przez Muzeum. W sali wystawowej przy ul. Minorytów prezentowana była ekspozycja „Igrzyska za drutami” przygotowana przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W dziedzinie edukacji interesującym przedsięwzięciem była kontynuacja warsztatów historyczno-artystycznych, którym towarzyszył spektakl teatralny pt. „Przerzucane słowa” w reżyserii Andrzeja Czernika i wykonaniu Teatru EKO Studio.

Zbiory Muzeum powiększyły się o cenne obiekty muzealne i dokumentację historyczną, nagrane zostały kolejne wspomnienia jeńców wojennych. Pod hasłem Ocalone pamiątki, zachowana pamięć zainaugurowaliśmy wielką zbiórkę pamiątek, której celem jest ratowanie, zabezpieczenie oraz upublicznienie rzeczy związanych z losami jeńców w niemieckiej i radzieckiej niewoli podczas II wojny światowej.

Miniony rok obfitował w kwerendy przeprowadzone przez pracowników Muzeum w archiwach na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech, a cyfrowa baza danych tworzona na podstawie oryginalnych dokumentów znajdujących się w zbiorach muzealnych, powiększyła się aż o 44 375 rekordów i tym samym z zadowoleniem możemy stwierdzić, że za nami ponad połowa pracy.

Tradycyjnie Muzeum przygotowało własny program na  przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, jak Noc Muzeów, Noc Kultury czy Opolski Festiwal Nauki.

W listopadzie pod hasłem: ,,Reminiscencje 72 rocznicy przybycia Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf” odbyło się w Łambinowicach spotkanie rodzin jeńców z Oflagu VII A Murnau, którego gościem honorowym był Andrzej Pilecki, syn rtm. Witolda Pileckiego.

W grudniu doszło do podpisania listu intencyjnego o wspólnym prowadzeniu i finansowaniu Muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Opolskie.

Muzeum nabyło ok. 19 ha terenu obejmującego fragment obszaru po Stalagu 318/VIII F/344  Lamsdorf, położonego w granicach Miejsca Pamięci Narodowej. Zakup tego gruntu ułatwia realizację statutowych celów, jak również otwiera możliwości dla dalszych inicjatyw związanych z upamiętnianiem problematyki jenieckiej.

Od czerwca do grudnia w zabytkowej siedzibie Muzeum w Opolu trwał pierwszy z trzech etapów remontu. Szeroki zakres efektów prac najbardziej widoczny jest w holu wejściowym, który całkowicie zmienił wygląd i wzbudza uznanie odwiedzających. Kolejny etap remontu w 2017 r.

Realizacja wymienionych działań była możliwa dzięki wsparciu wielu instytucji, organizacji i firm, za co serdecznie dziękujemy. Byli wśród nich:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Sejmik Województwa Opolskiego
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Nysie
 • Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
 • Urząd Miejski w Korfantowie
 • Urząd Miejski w Niemodlinie
 • Urząd Miejski w Nysie
 • Urząd Miasta Opola
 • Urząd Gminy w Łambinowicach
 • Urząd Gminy w Tułowicach
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział w Opolu
 • Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
 • Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Opolu
 • Fundacja Auschwitz-Birkenau
 • Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
 • Bank Zachodni WBK
 • Atomsystem s.c.
 • Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S. A.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o.o.
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach
wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego