Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wrześniowe Europejskie Dni Dziedzictwa i Łambinowickie Spotkania Muzealne

6 września (środa) w Łambinowicach odbyło się czwarte w tym roku wydarzenie z cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzealne”, które zarazem wpisało się w hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Spotkanie rozpoczęła dr Janina Domska, która wygłosiła wykład pt. „Od Lambinowic/Lambinowitz do Łambinowic”. Przypomniała w nim zawiłe dzieje miejscowości, która ze względu na zmieniającą się na przestrzeni wieków przynależność państwową oraz fakt ulokowania w jej pobliżu poligonu wojskowego, trafiła na karty wielkiej historii. Dzięki zachowanym dokumentom archiwalnym, m.in. protokołom z wizytacji miejscowej parafii przez biskupów wrocławskich czy też szkicowi historii parafii autorstwa jej proboszcza Aloisa Thomasa, możliwe jest częściowe odtworzenie dziejów wsi od czasów najdawniejszych. Janina Domska zwróciła także uwagę na najbardziej znaczące obiekty wioski, tj. kościół, szkołę, mleczarnię oraz fabrykę maszyn rolniczych Aloisa Zierza, której dzieje będą tematem kolejnego spotkania w ramach muzealnego cyklu.

Po zapoznaniu się z historią zapisaną w dokumentach źródłowych, uczestnicy spotkania ruszyli w rajd rowerowy szlakiem historycznej zabudowy Łambinowic. Przewodnikami byli pracownicy muzeum: dr Piotr Stanek z Działu Naukowego, Andrzej Prajel z Działu Edukacji i Wystaw oraz Beata Madej z Działu Zbiorów i Konserwacji, a także lokalny pasjonat historii Sławomir Witkowski oraz Siostra Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z Łambinowic. Na trasie przejazdu znalazły się zarówno zabudowania popoligonowe zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie Muzeum, jak i obiekty o charakterze niemilitarnym: kościół parafialny, dom zakonny, mleczarnia czy dworzec kolejowy. Ważnym przystankiem na trasie była główna ulica Łambinowic, przy której mieściło się w przeszłości wiele interesujących zabudowań. Widok na nią od dzisiejszego ronda w stronę kościoła to najczęściej uwieczniana na kartach pocztowych część wsi, która znalazła się także na plakacie promującym spotkanie.

Warto podkreślić, że obie części wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Łambinowic i okolicznych miejscowości, którzy chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat poszczególnych obiektów, a podczas rajdu uczestniczyli w quizach, zdobywając nagrody książkowe. Na najbardziej wytrwałych czekał poczęstunek przy ognisku.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Łambinowice

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego