Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wizyta studyjna w Ostrzeszowie

Wczoraj, 5 lutego, pracownicy Muzeum odwiedzili Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie im. Władysława Golusa. Celem naszej wizyty studyjnej były materialne ślady w tym mieście po obecności jeńców wojennych, a także grupy zakonników z Niepokalanowa z o. Maksymilianem.

Ostrzeszowskie muzeum zwróciło naszą uwagę wystawą „Oficerowie norwescy w Oflagu XXI C” i  bardzo interesującymi zbiorami. Są wśród nich przedmioty codziennego użytku jeńców, umundurowanie, książki, notatniki, różnego rodzaju dokumenty, fotografie, rysunki, akwarele, zabawki wykonane w niewoli przez jeńców dla ich dzieci, rękodzieło artystyczne. (@https://www.facebook.com/muzeumostrzeszow/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAX19spiFeQoYSQ2w2xmGpTo1HTIAqbIbnPEXTDsp-WrK5FuwU4FeeKISf_eNs8Bix_AQzKCE-eLZ6d). Artefakty te muzeum otrzymało w darze od jenieckich rodzin, a także od mieszkańców miasta i okolic.

Wojna i losy tysięcy ludzi, których zmusiła ona do pobytu w Ostrzeszowie (Schildberg), pozostała w pamięci zbiorowej miasta – miejsca z nimi związane są upamiętnione i otoczone opieką. Jest wśród nich budynek dawnego internatu księży salezjanów (obecnie Zespół Szkół nr 1), w którym w 1939 r. był przetrzymywany o. Maksymilian Kolbe, wcześniej internowany w obozach jenieckich Lamsdorf i Amtitz (jego tragiczne losy wojenne będą jednym z wątków omawianych podczas najbliższych Łambinowickich Spotkań Muzealnych, które odbędą się 4 marca o godz. 17.00. Już teraz zapraszamy).

Bardzo dziękujemy pani Mirosławie Rzepeckiej, kierującej muzeum, za niezwykle życzliwe przyjęcie.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego