Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ważne wydarzenie w Norymberdze w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej

W 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej, 8 maja br. w Norymberdze, odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej historii funkcjonowania na terenie zjazdów NSDAP w Langwasser, kompleksu obozów jenieckich dla tysięcy żołnierzy z różnych krajów europejskich (także Polski) i pozaeuropejskich.

Ekspozycja ta jest efektem międzynarodowego projektu pn. „Teren zjazdów NSDAP w Norymberdze jako miejsce pracy przymusowej reżimu nazistowskiego”. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest partnerem przedsięwzięcia, dlatego też na otwarciu wystawy obecne będą dr Violetta Rezler-Wasielewska i dr Renata Kobylarz-Buła. Prace nad projektem ze strony CMJW skupiły się na realizacji kwerendy, dotyczącej polskich jeńców wojennych w rejonie Norymbergi. Sięgnęliśmy do zbiorów naszych oraz innych polskich archiwów. Przeprowadziliśmy także kwerendy biblioteczne, a dzięki kontaktom ze środowiskiem rodzin byłych jeńców wojennych oraz akcji informacyjnej, udało się nam dotrzeć do wielu osób, zdobywając ich cenne relacje oraz interesujący materiał źródłowy.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do opolskiej siedziby Muzeum na wernisaż polskojęzycznej  wersji tej wystawy. Jest on zaplanowany na 1 września br., w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Zdjęcie pochodzi z: https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/kalender-details/reichsparteitagsgelaende-im-krieg-1678/

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego