Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Warsztaty Norymberga. Zbrodnia i kara

W ofercie Muzeum pojawiły się nowe warsztaty dla młodzieży, zatytułowane Norymberga. Zbrodnia i kara. To zajęcia towarzyszące wystawie Das Reichsparteitagsgelände im Krieg. Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit / Nie tylko proces... Norymberga i jeńcy wojenni (1939–1945), która jest prezentowana w naszej opolskiej siedzibie od 2 września do 15 października br.

W trakcie warsztatów uczniowie poznają historię miasta, które kojarzymy z powojennymi procesami zbrodniarzy niemieckich, rzadziej natomiast z odbywającymi się tam przed 1939 r. zjazdami nazistowskiej partii NSDAP czy funkcjonującym tam kompleksem obozów podczas II wojny światowej. Uczestnicy zajęć zdobędą także podstawową wiedzę o stosunkach polsko-niemieckich. Zastanowią się nad relacją: sprawca–ofiara. Podejmą próbę znalezienia odpowiedzi na ważne pytania, jak np.: „Jak rodził i rozwijał się nazizm?” oraz „Jak przebiegał proces sądzenie i karania zbrodniarz wojennych?”. Intencją autorów zajęć jest także uwrażliwienie uczestników na zagrożenia, wynikające z narzucania swej woli przez osoby lub grupy, które akceptują jedynie własne prawa.

Warsztaty odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku w połączeniu ze zwiedzaniem wystawy (4 zł/os.). Zgłoszenia grup przyjmuje Magdalena Kruk-Kuchcińska, , tel. 77 453 78 72.

Serdecznie zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego