Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

VI Międzynarodowe Sympozjum „Pamięć Europy”

Od  6 do 8 czerwca Magdalena Kruk-Kuchcińska z Sekcji Komunikacji i Wizerunku brała udział w VI Międzynarodowym Sympozjum „Pamięć Europy”. Tegoroczna edycja, zatytułowana „Violence in the 20th-century European history: commemorating, documenting, educating” (“Przemoc w historii Europy XX-wieku: upamiętnienie, dokumentowanie, edukowanie”), odbyła się w Brukseli. W czasie wykładów i dyskusji panelowych prelegenci skupiali się na kwestii wykorzystywania przemocy przez państwa i ideologie do uzyskiwania obranych celów. W tytułowych ramach omówione zostały różnorodne formy przemocy, miejsca i okoliczności jej stosowania, a także pamięć o konfliktach oraz jej wpływ na stosunki wewnątrz- i międzypaństwowe. Podczas konferencji M. Kruk-Kuchcińska zaprezentowała działalność naszej placówki.

fot. Marcin Oliva...
fot. Marcin Oliva...
fot. Marcin Oliva...
wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego