Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

VI edycja projektu „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf” za nami

Dobiegła końca VI edycja projektu edukacyjnego „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf”, w którym udział wzięło 25 uczniów z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu. Wczoraj młodzież udała się do Oświęcimia, gdzie zwiedziła teren byłego obozu KL Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Historyczna narracja przewodnika wzbogacona o informacje odnoszące się do współczesnych realiów – wciąż funkcjonują na świecie podobne miejsca – wzbudziła zainteresowanie i uznanie licealistów. Z wielką uwagą wysłuchali też wykładów i uczestniczyli w zajęciach w Sali Refleksji, gdzie czekała na nich m.in. aplikacja z pytaniami o Zagładzie.

Dzisiejszy dzień licealiści spędzili w Muzeum w Łambinowicach. Zwiedzili miejsce pamięci i poznali jego historię. Podzieleni na grupy spotkali się z Powstańcami Warszawskimi. Część rozmawiała z płk. Bronisławem Maciaszczykiem, który jako 12-letni chłopiec walczył w Powstaniu, pozostali z Jerzym Esden Tempskim, także jeńcem Stalagu 344 Lamsdorf. Usłyszane w trakcie spotkań w Muzeum informacje uczniowie mogli następnie, podczas oglądania w jenieckim baraku byłego Stalagu 344 Lamsdorf spektaklu teatralnego „Przerzucane słowa”, skonfrontować z artystyczną interpretacją źródeł historycznych – jenieckiej korespondencji Powstańców Warszawskich – jeńców Lamsdorf. W bardzo urozmaiconym programie pobytu uczniów w naszym Muzeum była także w prelekcja dr. Piotra Stanka pt. Twarze Lamsdorf-Auschwitz: Witold Pilecki i o. Maksymilian Maria Kolbe oraz warsztaty pt. Jeńcy brytyjscy i radzieccy w obozach jenieckich w Lamsdorf w latach II wojny światowej, prowadzone przez dr Annę Wickiewicz. Podsumowaniem projektu stały się zajęcia w Muzeum, podczas których omówiona została specyfika obozów jenieckich i koncentracyjnych.

Dwa dni intensywnych zajęć z młodzieżą w naszych dwóch miejscach pamięci z pewnością dostarczyły jej nie tylko wiedzy, ale i wrażeń, które – mamy nadzieję – staną się podstawą pogłębionej refleksji historycznej.   

Jak dotąd, w projekcie „Lamsdorf-Auschwitz, Auschwitz-Lamsdorf” wzięło udział ponad 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego