Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Uwaga! Ważne informacje o Konkursie Recytatorskim Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci

Informujemy wszystkich zainteresowanych: uczniów, nauczycieli i opiekunów młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, że zmieniły się termin przesyłania do nas zgłoszeń do XXVII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci oraz termin jego finału wojewódzkiego.

Wypełnione karty uczestnika oraz teksty prezentowanych utworów poetyckich należy zatem dostarczyć do Muzeum do 21 marca 2019 r. Można to zrobić za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej: . Prosimy pamiętać o dopisku: „Konkurs Recytatorski”. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest dr Anna Wickiewicz. Do niej należy się zwracać z ewentualnymi pytaniami.

Wojewódzki finał odbędzie się natomiast 5 kwietnia 2019 r.

Więcej o Konkursie przeczytają Państwo na stronie http://www.cmjw.pl/edukacja/konkursy/konkurs-recytatorski-poezji-jenieckiej-nie-tracmy-pamieci/.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego