Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Umowa na przebudowę Muzeum podpisana!

W maju br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielił Muzeum dotacji celowej w wysokości 2,5 mln zł na rozpoczęcie "Przebudowy budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia - etap I".

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana firma ADAMIETZ Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich, z którą 3 września br. Muzeum zawarło umowę i przekazało teren.

Zakres I etapu inwestycji zawiera przede wszystkim rozbudowę łambinowickiego obiektu o pawilon wejściowy (w stanie surowym zamkniętym), ale zaplanowane są także inne zadania w istniejącym już budynku. Niebawem, obiekty przy ul. Muzealnej 4 zmienią się nie do poznania – wszystko zgodnie z projektem architektów Małgorzaty i Andrzeja Zatwarnickich, odpowiedzialnych również za zmiany, jakie zaszły w opolskiej siedzibie Muzeum.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na grudzień 2019 r.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego