Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Trwa trzeci, ostatni etap remontu przy Minorytów 3

Wraz z początkiem 2019 r. znikną utrudnienia, wynikające z prowadzonych obecnie prac budowlano-remontowych w budynku  Muzeum przy ul. Minorytów 3 w Opolu.

Trzeci i ostatni etap przebudowy opolskiej siedziby CMJW, o którym już wzmiankowaliśmy w naszych informacjach, rozpoczął się w drugiej połowie października. Objął naprawy i malowanie całej elewacji budynku, termomodernizację ścian zewnętrznych części budynku, a także zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku, w tym przede wszystkim urządzenie nowego wejścia głównego, rozbiórkę ogrodzenia, wymianę nawierzchni na muzealnym dziedzińcu, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i uzupełnienie zieleni. Koszt wszystkich robót to 473 550,00 zł.

Inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego