Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Trwa inwentaryzacja okazałej kolekcji pamiątek jenieckich

W marcu br. informowaliśmy o pomyślnym finale naszych starań, by Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zakup kolekcji pamiątek jenieckich, zawierającej aż 1628 obiektów. Otrzymaną kwotę 52 tys. zł uzupełniły środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i ostatecznie, za blisko 80 tys. zł, cenna kolekcja powiększyła zbiory Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

W tej chwili trwają prace inwentaryzacyjne: każdy obiekt zostaje wpisany do Księgi inwentarzowej muzealiów. Jednocześnie jest digitalizowany i zabezpieczany w stosownym opakowaniu. Zgodnie z harmonogramem, te niezwykle czasochłonne prace, zakończone przekazaniem do magazynu zbiorów, potrwają do 31 października 2019 r. Pracownikom Działu Zbiorów i Konserwacji pomaga wolontariuszka, która skutecznie wspiera nasz zespół już od 15 lipca br., za co bardzo jej dziękujemy.

Przypomnijmy, że pamiątki pochodzą z wielu obozów jenieckich, które funkcjonowały na terenie III Rzeszy i obszarów przez nią okupowanych w latach II wojny światowej. Najcenniejsze i najbardziej interesujące z nich to karty pocztowe oraz listy na formularzach zatwierdzonych przez niemieckie władze. Ważną część kolekcji stanowią też inne obiekty, m.in. fotografie i grafiki.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego