Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Święto Pamięci 2017

Od wtorku 1 sierpnia w miejscu pamięci gościliśmy uczestników XXII Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie). Został on zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Niemieckim Narodowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu. Pierwszego dnia polska, niemiecka i ukraińska młodzież poznawała aktywnie historię obozów w Lamsdorf/Łambinowicach, zwiedzając muzeum, cmentarze i tereny poobozowe w towarzystwie naszych przewodników. Kolejny dzień przeznaczony był na pracę na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach przy porządkowaniu grobów jeńców z I wojny światowej. Natomiast 3 sierpnia uczestnicy tego międzynarodowego spotkania wzięli udział w tradycyjnym już Święcie Pamięci, które odbyło się przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych. Towarzyszyli im przedstawiciele organizatorów obozu: Kuratorium Oświaty w Opolu i Niemieckiego Narodowego Związku nad Grobami Wojennymi oraz instytucji wspierających przedsięwzięcie, tj. Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Łambinowice, a także muzeum. Swoją obecnością zaszczyciła nas także nowo powołana konsul honorowy Ukrainy w Opolu, Irena Pordzik. W trakcie uroczystości młodzież odczytała przygotowany przez nią apel poświęcony pamięci wszystkich zmarłych ofiar obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Następnie głos zabrali marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Sabine Haake. Andrzej Buła podziękował młodzieży za jej zaangażowanie i podkreślił konieczność kontynuowania tego przedsięwzięcia, będącego małym, ale ważnym elementem budującym porozumienie między społeczeństwami sąsiednich krajów. Sabine Haake przypomniała, że uroczystość odbywa się w miejscu szczególnym, naznaczonym cierpieniem setek tysięcy ludzi, w tym przede wszystkim żołnierzy internowanych w niemieckich obozach jenieckich podczas II wojny światowej – w większości ludzi niewiele starszych od uczestników międzynarodowego spotkania. Bez pamięci o przeszłości i aktywnej postawy wobec współczesnych zagrożeń –  jak zauważyła konsul – ta tragiczna historia może się powtórzyć. 

Podsumowaniem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych oraz na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy. Dalsza część spotkania upłynęła pod znakiem indywidualnych rozmów przy poczęstunku, przygotowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łambinowicach.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego