Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Stypendystka z Niemiec realizuje projekt nt. jeńców Lamsdorf

Doktor Angelika Salzer z Uniwersytetu Johana Gutenberga w Moguncji otrzymała stypendium na realizację projektu badawczego pt. Francuscy jeńcy wojenni w obozach Lamsdorf podczas II wojny  światowej. Dzięki środkom pochodzącym z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, przez dwa miesiące (13 stycznia – 15 marca br.) będzie przeprowadzać kwerendy archiwalne w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, w Wojskowym Archiwum Historycznym w Pradze oraz w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie i na ich podstawie przygotuje opracowanie.

Stypendystka zbada przede wszystkim warunki bytowe oraz kwestię obowiązku pracy francuskich jeńców wojennych, a dokona tego m.in. poprzez porównanie z sytuacją jeńców innych narodowości przetrzymywanych w Stalagu VIII B (344) Lamsdorf w latach 1941–1944.

Doktor Angelika Salzer będzie gościć w Opolu i Łambinowicach już po raz drugi. We wrześniu 2019 r. realizowała w Muzeum miesięczną praktykę. Po powrocie do Niemiec z powodzeniem obroniła pracę doktorską.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego