Stypendium w Instytucie Georga Eckerta w Brunszwiku

W dniach 1 II - 1 III 2013 r. dr Joanna Lusek - pracownik Działu Naukowo-Badawczego przebywa na stypendium naukowym w Instytucie Georga Eckerta w Brunszwiku.

Brunszwik to malownicze miasto o wielowiekowej tradycji i kulturze w Dolnej Saksonii nad rzeką Oker, które kryje w sobie prawdziwy ewenement. Instytut Georga Eckerta, bo o nim mowa, jest obecnie bodaj największym centrum badań nad podręcznikami szkolnymi na świecie. Został założony w 1951 r. z inicjatywy Georga Eckerta - pedagoga, historyka i etnologa. Zbiory biblioteki Instytutu obejmują 172 tys. podręczników, ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych, tj. historia, etyka, religia, polityka, wiedza o społeczeństwie i kulturze, geografia oraz 73 tys. publikacji naukowych z zakresu dydaktyki i historii. Instytut stanowi również prężnie działający ośrodek naukowy, m.in. opiniujący podręczniki i pomoce naukowe.

Z zasobów biblioteki co roku korzysta około 5 tys. studentów, nauczycieli, dziennikarzy i naukowców z całego świata. Nielicznym natomiast udaje się otrzymać stypendium Instytutu. Dr Joanna Lusek realizuje temat badawczy związany z niewolą i miejscami pamięci narodowej w europejskich podręcznikach historii jako formą recepcji przeszłości i pamięci. Pod tym kątem analizie poddane zostaną podręczniki historii z 46 krajów. Poza pracą w bibliotece czas wypełnia stypendystce aktywny udział w życiu Instytutu, m.in. w kolokwiach i wykładach. Dr Joanna Lusek miała również okazję zaprezentować pracownikom Instytutu historię Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach-Opolu oraz film edukacyjny "Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci".

wstecz