Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW

Dzisiaj (9.06) obchodzony jest Dzień Przyjaciela. To okazja by wspomnieć wspierające naszą pracę Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Powołane do życia 15 lat temu, konsekwentnie pomaga w pozyskiwaniu funduszy i sponsorów, finansuje nagrody w organizowanych konkursach, współdziała w kreowaniu wydarzeń. Przede wszystkim jednak łączy grupę pasjonatów historii, którzy razem z nami podejmują starania nad ocaleniem i upowszechnianiem dziedzictwa jenieckiego.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należy m.in. organizowanie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych, edukowanie, wydawanie publikacji, promowanie działań CMJW oraz pozyskiwanie środków finansowych, także na np. konserwację zbiorów muzealnych oraz opiekę nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach. To dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem przeprowadzona np. została w 2014 r. konserwacja Pomnika Jeńców Serbskich oraz krzyży na grobach jeńców serbskich z lat I wojny światowej, a w 2019 r. wypracowano model prewencji konserwatorskiej na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie wsparło rozstrzygnięty w piątek (5.06) ogólnopolski konkurs na projekt historyczny Póki nie jest za późno. W planach są kolejne działania, takie jak konserwacja nagrobków na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Wszystkich zainteresowanych wolontariatem na rzecz upowszechniania historii, Stowarzyszenie serdecznie zaprasza do współpracy: .

Czekamy na Przyjaciół Muzeum!

wstecz