Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Spotkanie w Centrum Dokumentacji Zjazdów NSDAP w Norymberdze

Od 27 do 29 czerwca w Centrum Dokumentacji Zjazdów NSDAP w Norymberdze odbywało się spotkanie robocze uczestników międzynarodowego projektu „Teren zjazdów NSDAP w Norymberdze jako miejsce pracy przymusowej reżimu nazistowskiego”.

Celem projektu jest udokumentowanie, naukowe opracowanie i upowszechnienie historii obozów funkcjonujących w czasie II wojny światowej w Norymberdze, a konkretnie na terenie, który w latach 30. XX w. służył jako miejsce zjazdów partii nazistowskiej. Ów olbrzymi kompleks architektoniczny służący celom ideologiczno-propagandowym narodowego socjalizmu przekształcił się w 1939 r. w miejsce izolacji setek tysięcy jeńców wojennych i robotników przymusowych z Polski, państw Beneluxu, Francji, Jugosławii, ZSRS, Włoch, Anglii i USA. Wspomniany wyżej projekt zwraca szczególną uwagę na losy trzech grup jenieckich: żołnierzy z Polski, ZSRR i Włoch, których łączył obowiązek pracy na rzecz wroga. Zatrudniani w rozmaitych zakładach przemysłowych w Norymberdze i regionie środkowej Frankonii, pracowali często w skrajnie trudnych warunkach, tracąc zdrowie, a niejednokrotnie życie. W ramach projektu, w którym uczestniczą pracownicy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, zostały już przeprowadzone szeroko zakrojone kwerendy w archiwach państwowych i prywatnych, udało się też nawiązać kontakt z krewnymi byłych jeńców, którzy udostępnili badaczom swoje rodzinne zbiory. Na wystawie mobilnej i prezentacji on-line, które mają być efektem projektu, znajdą się bowiem nie tylko informacje o funkcjonowaniu obozów i zatrudnieniu jeńców, lecz także zrekonstruowane zostaną indywidualne losy internowanych żołnierzy.

W 2019 r. efekty prac zostaną zaprezentowane publicznie, także w Polsce. Jednym z miejsc, w których przewiduje się pokazanie wystawy jest nasze Muzeum.

Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy do strony Centrum Dokumentacji; https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/themen/recherche-und-forschung/forschungsprojekt-kriegsgefangene-in-nuernberg/

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego