Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Spotkanie pt. Jeńcy Lamsdorf w Peiskretscham (Pyskowice)

10 maja (środa) o godzinie 17.00 zapraszamy do siedziby muzeum w Łambinowicach na drugie w tym roku wydarzenie z cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzealne”. Państwa i naszym gościem będzie Roland Skubała – pasjonat i badacz historii Pyskowic (do 1945 r. Peiskretscham). Podczas spotkania przybliży on związki pomiędzy obozem jenieckim w Lamsdorf a Pyskowicami. Łącząca obie miejscowości historia rozpoczęła się w 1942 r. W Berlinie zapadła wówczas decyzja o budowie w Peiskretscham jednego z największych w Europie węzła przeładunkowego. To tu miały trafiać koleją z okupowanych terenów wschodnich surowce i produkty rolne, które następnie zamierzano rozdzielać i wysyłać w głąb Rzeszy. Plany te władze niemieckie zamierzały zrealizować z pomocą taniej i przymusowej siły roboczej, w tym zarówno cywilnych robotników przymusowych różnych narodowości, więźniów żydowskich z Zwangsarbeitslager Peiskretscham, jak i jeńców wojennych. Wśród tych ostatnich byli przede wszystkim Kanadyjczycy ze Stalagu VIII B (344) Lamsdorf oraz jeńcy radzieccy ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer (Świętoszów). Budowy węzła nigdy nie ukończono, jednak do dzisiaj w Pyskowicach pozostały elementy tego przedsięwzięcia.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Łambinowice

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego