Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Spotkanie Mój brat Jacek… w Opolu – relacja

Ostatni czwartek czerwca to zarazem ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach cyklu „Twarze Opola”, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Rozpoczęła je dr Violetta Rezler-Wasielewska, która powitała zebranych, szczególnie ciepło Rodzinę bohatera wieczoru. Następnie prof. dr hab. Wojciech Chlebda – slawista i nauczyciel akademicki w rozmowie z Krystyną Dudą opowiadał o swoim zmarłym w styczniu bracie Stanisławie Jacku, który ze swojej codziennej pracy oświatowo-wychowawczej uczynił służbę. Dotknął także szerszego problemu pamięci o wziętych do niewoli żołnierzach i oficerach Września 1939 r., a właściwie jej braku w polskiej zbiorowej pamięci. Sam pokazywał pieczołowicie zbierane i z namaszczeniem przechowywane pamiątki po rodzicach, w tym o ojcu – Stanisławie Chlebdzie, który jako porucznik rezerwy Wojska Polskiego walczył w kampanii wrześniowej, a po dostaniu się do niewoli pięć lat przebywał w oflagach XI B Braunschweig i II C Woldenberg. Opowieść o rodzinie i etosie, który obecny był w codziennym życiu państwa Chlebdów ilustrowały unikatowe fotografie, przedstawiające naszego bohatera w wielu rolach i miejscach. Jak wspominał, przekazywane przez Jacka następnym pokoleniom wartości: pracowitość, powściągliwość, oszczędność, obowiązkowość i chęć niesienia pomocy innym, obaj panowie wynieśli właśnie z rodzinnego domu. Harcerstwo na początku było dla Jacka Chlebdy przygodą, pociągała go wizja wędrówek i munduru. Z czasem ważniejsza stała się służba, budowanie wspólnoty, braterstwo i możliwość realizowania ideałów. Sam zarażał tym młodych, którzy poznawali historię i wyznawany przez druha rodzaj patriotyzmu dosłownie, przemierzając Polskę (i nie tylko) wzdłuż i wszerz. To w czasie jednego ze swoich wyjazdów, zwiedzając teren po byłym nazistowskim obozie na Majdanku, Jacek Chlebda poznał Takayuka Koderę – dyrektora Muzeum Maruki Gallery for Hiroshima Panels. Obu panów połączyła wieloletnia przyjaźń, a w dowód uznania dla wykonywanej przez Polaka pracy z młodymi, Japończyk przesłał na wczorajsze spotkanie film, który zamieszczamy i zachęcamy do jego obejrzenia. Tłumaczenie i podpisy do niego wykonały Żona i Córka Jacka Chlebdy. Istotny wkład w spotkanie miały też harcerki z założonej przez niego 107 DH „Powsinogi”, które zaśpiewały kilka z blisko 60 napisanych przez niego piosenek.

Tych, którzy nie mogli uczestniczyć we wczorajszym wieczorze, zachęcamy do obejrzenia nagrania video, które zamieściliśmy na naszym Facebooku. Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Twarze Opola” już po wakacjach, 28 września. Jego bohaterem będzie Adam Śmietański. Zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego