Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rodziny jeńców brytyjskich odwiedziły Łambinowice

W ostatnich dniach, 7 i 11 września br., miały miejsce zapowiadane przez nas już wcześniej wizyty rodzin brytyjskich jeńców wojennych. Odbyły się dzięki zaangażowaniu Philipa Bakera, który nie tylko jest animatorem różnych działań w tych środowiskach, ale i współpracuje z Muzeum od wielu lat.

Potomkowie jeńców rozpoczęli wizytę w miejscu pamięci na stacji kolejowej w Sowinie (Annahof), skąd pieszo, śladami swoich przodków, dotarli do Starego Cmentarza Jenieckiego, gdzie podczas obu wojen światowych byli chowani zmarli jeńcy brytyjscy. Goście udali się także na sąsiadujący z cmentarzem teren po byłym Stalagu VIII B (344) Lamsdorf. Spacer tzw. Aleją Kasztanową – drogą, którą przed niemal 80 laty żołnierze brytyjscy byli prowadzeni do obozu jenieckiego, dostarczył zwiedzającym wielu emocji.

Z zainteresowaniem zostały przyjęte przez naszych gości wykłady pracowników Działu Edukacji i Wystaw, wygłoszone już w Muzeum: o pracy przymusowej jeńców brytyjskich mówiła kierownik działu, dr Anna Wickiewicz, a o ich ewakuacji – Sebastian Mikulec. Z nie mniejszą uwagą przebiegło zwiedzanie ekspozycji w Muzeum oraz dalszych części miejsca pamięci: terenu po byłym Stalagu VIII F/318 (344) oraz Cmentarza Jeńców Radzieckich, na którym, przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Potomkowie jeńców brytyjskich przyjeżdżają do Łambinowic z całego świata i stanowią najliczniejszą grupę gości, których przodkowie byli przetrzymywani w obozach jenieckich Lamsdorf. Niemal wszyscy posiadają dokumenty związane z niewolą, jednak wielu z nich dopiero w Muzeum poznaje historię dziadków i ojców – w rodzinnych domach na ten temat na ogół się nie rozmawiało. Te cenne archiwa i dla nas stanowią źródło wiedzy. Tym bardziej zatem cieszy nas fakt, że niektóre osoby decydują się przekazać rodzinne pamiątki do naszych zbiorów. Tak było podczas obu wizyt. Wkrótce poinformujemy o tym na naszym Facebooku.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego