Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rodzinne pamiątki podstawą naszych zbiorów

Wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać rodzinne pamiątki do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, należą się szczególne podziękowania. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudno rozstać się z pamiątkami po przodkach. Naszą wdzięczność okazujemy na różne sposoby. Szczególnie doceniany przez Darczyńców – o czym informują nas listownie i telefonicznie – jest album z wizerunkami przekazanych pamiątek wraz z ich zapisem cyfrowym. W ubiegłym tygodniu wysłaliśmy kolejne już albumy, które podczas zbliżających się Świąt, będą pretekstem do wspomnień w gronie najbliższych.

W proces przygotowania tego wyjątkowego wydawnictwa zaangażowany jest wieloosobowy, wykwalifikowany zespół, składający się z kilku jednostek Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych: Działu Zbiorów i Konserwacji, Archiwum oraz Sekcji Komunikacji i Wizerunku.

Przy okazji przypominamy, że pod hasłem Ocalone pamiątki, zachowana pamięć nasze Muzeum prowadzi wielką zbiórkę pamiątek jenieckich – przedmiotów używanych lub wytworzonych w niewoli. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się m.in. dokumenty, korespondencja, rysunki, fotografie i ubrania, bez względu od stanu ich zachowania. Jedynym kryterium jest ich związek z pobytem żołnierzy w niemieckich i radzieckich obozach jenieckich oraz w obozach internowania w państwach neutralnych podczas II wojny światowej. Wszystkie przekazane dary zostają zabezpieczone, zinwentaryzowane i zdigitalizowane!

Osoby, które są zainteresowane przekazaniem rodzinnych pamiątek, proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny, listowny lub mailowy. Za zbiórkę odpowiedzialny jest Dział Zbiorów i Konserwacji Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice, tel./fax +48 77 434 34 75, e-mail: .

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego