Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Nastąpiła kapitulacja. Wykończeni szliśmy do niewoli pewni, że za rogatkami Niemcy nas zlikwidują […]. Noc w obozie w Ożarowie, pożegnanie i do wagonów towarowych, same kobiety. Kolejny obóz: Lamsdorf (Łambinowice). Baraki. Po jednej stronie części wydzielonej dla kobiet, za drutami, znajdowali się nasi żołnierze, po drugiej w strasznym stanie jeńcy rosyjscy – szkielety ludzkie […]. Przerzucałyśmy im co mogłyśmy […].

W dwa dni przed 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego przytaczamy słowa Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej (ps. „Zawadzka”), konspiratorki, żołnierza AK, jeńca Stalagu 344 Lamsdorf, która w ten sposób opisała w swojej autobiografii pt. Szczęściara. Magdalena Grodzka-Gużkowska trafiła do Lamsdorf na początku października 1944 r., należąc do blisko sześciotysięcznej grupy jenieckiej, w której było ok. tysiąc kobiet i sześciuset młodocianych.

Stalag 344 Lamsdorf stanowił dla Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej, jak dla wielu innych powstańców, dopiero początek jenieckiej drogi. Kobieta przebywała w sumie w sześciu innych obozach m.in.: w Stalagu IV B Mühlberg i Stalagu IV E Altenburg.

1 sierpnia o godzinie 10:00 przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Zapraszamy wszystkich, którzy w tym symbolicznym geście chcą się do nas przyłączyć. Jednocześnie przypominamy, że uroczyste obchody 74 rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf, odbędą się – jak co roku – 6 października.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego