Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rocznica Tragedii Górnośląskiej - relacja

W niedzielę 27 stycznia br. miały miejsce obchody upamiętniające rocznicę Tragedii Górnośląskiej. Główna ich część odbyła się na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy. Jako pierwszy głos zabrał jego przewodniczący Bernard Gaida. W swym przemówieniu zacytował m.in. byłego prezydenta Niemiec Romana Herzoga, który 20 lat temu powiedział: Bez pamięci nie ma ani przezwyciężenia zła, ani nauki na przyszłość…Zarówno przewodniczący, jak i przemawiająca po nim Birgit Fisel-Rösle, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, przypomnieli, że 27 stycznia na świecie obchodzony jest dzień pamięci o ofiarach narodowego socjalizmu Jednocześnie jest to rocznica wyzwolenia obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau. Z kolei Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego zaapelował, by nie zapominać o sile i wartości dialogu porozumienia, bo właśnie dzięki niemu udało się stworzyć Cmentarz Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach.

W uroczystościach udział wzięło ponad 100 osób, wśród nich znaleźli się także: Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP (Mniejszość Niemiecka), Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Bożena Kalecińska – Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Marek Witek – pełnomocnik ds. wielokulturowości w województwie opolskim oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wspólną modlitwę poprowadził ks. dr Piotr Tarliński – duszpasterz mniejszości narodowych w diecezji opolskiej.

Obchody zakończyły się w łambinowickim budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, gdzie zebrani obejrzeli film pt. „Kainowe Pole” i mogli rozmawiać z jego reżyserem Leszkiem Baronem, zwiedzić muzealną ekspozycję oraz zapoznać się z wydawnictwami CMJW.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego