Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja ze spotkania z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem

Kiedy ziemia przemawia... Poszukiwania ofiar totalitaryzmów w Polsce”, temat październikowej odsłony „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”, a także osoba prelegenta – dra hab. Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN – spowodowały, że sala Muzeum była wypełniona do ostatnich miejsc.

Profesor został przywitany i przedstawiony przez dyrektor CMJW dr Violettę Rezler-Wasielewską. Jego wykład tworzyły dwie części. Pierwsza dotyczyła prowadzonych przez IPN poszukiwań miejsc pochówku ofiar II wojny światowej oraz służb komunistycznych PRL w kraju i zagranicą. W drugiej, której historyk poświęcił najwięcej czasu, przedstawił najnowsze ustalenia w kwestii losów oddziału „Bartka”. Żołnierze ci zostali zamordowani przez władze komunistyczne we wrześniu 1946 r. na terenie Opolszczyzny. W tym najdłuższym śledztwie, bo prowadzonym od 1990 r., do tej pory udało się odnaleźć szczątki osób dwóch z trzech grup oddziału, na jakie został on podzielony w celu zorganizowania wyjazdu z Polski w 1946 r.: przy lotnisku w Starym Grodkowie oraz na terenie po nieistniejącym już pałacu Scharfenberg, w okolicach Malerzowic Wielkich, czyli w pobliżu Łambinowic. Miejsca pochówku trzeciej grupy, nadal nie odnaleziono.

Kończąc spotkanie, wiceprezes IPN zapowiedział, że jeszcze w tym roku zostaną publicznie ogłoszone nazwiska ofiar zbrodni dokonanych nieopodal Łambinowic. Jest to wynik udanych identyfikacji poprzedzonych badaniami genetycznymi. Wykład Krzysztofa Szwagrzyka wywołał duże zainteresowanie słuchaczy. Rozmowy z profesorem toczyły się jeszcze długo po jego zakończeniu.

Spotkanie stało się także okazją do zaproszenia wszystkich na zbliżające się uroczystości 75. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf oraz objaśnienia celu przebudowy Muzeum, jaka jest obecnie prowadzona w Łambinowicach.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego