Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja ze spotkania pt. „Mój brat Jacek…”

7 czerwca (środa) w Muzeum w Łambinowicach odbyło się spotkanie poświęcone Stanisławowi Jackowi Chlebdzie, założycielowi 107 Drużyny Harcerskiej „Powsinogi”, pedagogowi i społecznikowi, który był związany z naszą placówką. Jego sylwetkę bardzo interesująco zaprezentował brat, prof. Wojciech Chlebda podczas kolejnego „Łambinowickiego Spotkania Muzealnego”. W trakcie rozmowy z naszym pracownikiem, Krystyną Duda, przedstawił S. J. Chlebdę jako nauczyciela, harcerza, społecznika i bliskiego człowieka, który swoją otwartością i życzliwością pokonywał wiele barier. Podkreślił, że źródłem życiowej postawy i późniejszych wyborów harcmistrza były wartości wyniesione z rodzinnego domu. Tworzyli go rodzice Stanisława Jacka i Wojciecha – nauczyciele, którym bliska była działalność społecznikowska. Ojciec, Stanisław, miał za sobą udział w kampanii polskiej 1939 r. i prawie pięcioletni pobyt w niemieckich obozach jenieckich: Oflagu XI B Braunschweig i Oflagu II C Woldenberg.  W niewoli nie zrezygnował z aktywności zawodowej, ukończył kursy dokształcające, które pozwoliły mu pracować po wojnie w zawodzie nauczyciela. W 1945 r. wspólnie z żoną trafił najpierw do Jarnołtówka, potem do Głuchołaz, gdzie tworzył podstawy polskiego szkolnictwa. To przykład jego zaangażowania miał duży wpływ na obydwu braci, a doświadczenie wojny i niewoli przyniosło konkretne zainteresowanie historią II wojny światowej i obozów, które w przypadku Stanisława Jacka Chlebdy przejawiało się podróżami do miejsc pamięci, m.in. Oświęcimia, Dobiegniewa (do 1945 r. Woldenberg) i Łambinowic. Związek S. J. Chlebdy z naszą placówką podkreśla dodatkowo „Ballada o Łambinowicach”, którą przed laty napisał i która weszła do repertuaru opolskich harcerzy. W trakcie spotkania została ona wykonana – podobnie jak kilka innych pieśni – przez harcerzy ze 107 DH „Powsinogi”.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem przez prof. Wojciecha Chlebdę oraz obecnych na sali członków rodziny, cennej pamiątki z pobytu Stanisława Chlebdy w niewoli niemieckiej. Jest nią zestaw toaletowy zawierający przyrządy do golenia, zapakowany w drewnianej kasetce. Za ten ważny dla naszego Muzeum dar ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Na kolejne wydarzenie z cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzealne” zapraszamy we wrześniu.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Łambinowice

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego