Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja ze spotkania o historycznej linii kolejowej Opole – Nysa

Ostatnia odsłona Łambinowickich Spotkań Muzealnych (15 maja), mimo deszczowej pogody, zgromadziła liczną grupę słuchaczy, zainteresowanych historią kolei na Śląsku. Zastępca dyrektora CMJW, dr Renata Kobylarz-Buła, zapowiedziała prelegenta, prof. dra hab. Stanisława Koziarskiego, a następnie zwróciła uwagę na moment uruchomienia linii kolejowej Opole – Nysa oraz znaczenie tej trasy dla funkcjonowania poligonu i lokowanych na jego terenie obozów jenieckich.

Gość Muzeum, autor takich publikacji jak „Transport na Śląsku” czy „150 lat kolei na Śląsku”, w swoim wystąpieniu najwięcej uwagi poświęcił wspomnianej już linii kolejowej, na której znajduje się stacja Łambinowice. Prezentacja prof. S. Koziarskiego zawierała dziesiątki archiwalnych (począwszy od 1850 r.) i aktualnych map połączeń kolejowych nie tylko naszego regionu, ale całego kraju. Zebrani poznali daty uruchomienia oraz długości poszczególnych linii w rejencji opolskiej. Najstarsza to Brzeg – Opole Zachodnie z 1843 r., a tę najbardziej interesującą mieszkańców Łambinowic: Opole Zachodnie – Szydłów – Nysa otwarto 1 października 1887 r. Jej długość wynosiła 48,7 km. Profesor przypomniał też, że inicjatorem budowy tej linii był hrabia Fred Frankenberg, a jednym z istotnych argumentów przemawiających za tą inwestycją było sąsiedztwo przyszłej linii kolejowej z poligonem wojskowym, zlokalizowanym w pobliżu wsi Wierzbie. Dzięki niej transport wojska wraz z całym ekwipunkiem miał być łatwiejszy i szybszy. W części spotkania przeznaczonej na dyskusję okazało się, że na sali są osoby, które przez dziesięciolecia pracowały na kolei lub pochodzą z rodzin kolejarskich. Ich wspomnienia, głównie te dotyczące stacji Łambinowice, były przedmiotem długich i interesujących rozmów.

Spotkanie pt. Następna stacja: Lamsdorf (z historii linii kolejowych na Śląsku) było przedostatnim przed wakacjami. Kolejne, w ramach cyklu Łambinowickich Spotkań Muzealnych, zaplanowane jest na 5 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego