Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z uroczystości 73 rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Lamsdorf

W zorganizowanej wczoraj uroczystości 73. rocznicy przybycia pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf udział wzięli Powstańcy Warszawscy: Helena Kamerska i płk. Bronisław Maciaszczyk oraz jeńcy wojenni: Jerzy Esden Tempski i Romuald Malinowski, któremu towarzyszyła żona Krystyna. Wśród gości byli także przedstawiciele innych organizacji kombatanckich, władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji naukowych i kulturalnych, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy Łambinowic.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego w imieniu Powstańców Warszawskich głos zabrał J. Esden Tempski. Opowiedział on o swoim powstańczym doświadczeniu, którego zwieńczeniem był przyjazd do obozu jenieckiego w Lamsdorf. Szczególną uwagę poświęcił pamięci pokolenia, podtrzymywanej przez Muzeum. Dyrektor naszej placówki, dr Violetta Rezler-Wasielewska przywitała zebranych gości i przypomniała jenieckie losy powstańców w Stalagu 344 Lamsdorf i historię ich upamiętnienia w Łambinowicach. Z kolei Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy w swoim przemówieniu zaakcentował swą wdzięczność dla wszystkich uczestników za kultywowanie pamięci. List Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka odczytała jego doradca Magdalena Merta, która również w swoim imieniu, podkreślając wagę wydarzenia, podziękowała wszystkim za obecność na uroczystości. W liście Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, odczytanym przez Marcina Kaczmarczyka z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, także została podkreślona wartość działań służących przekazywaniu pamięci o wydarzeniach sprzed 73 lat.

Uroczystości nie przerwał intensywny deszcz, który padał jeszcze podczas składania wieńców. Goście następnie udali się do siedziby Muzeum w Łambinowicach na spotkanie pt. Od relacji do filmu. Prezentacja dokumentów filmowych, z udziałem ich bohaterów i twórców. Piszemy o nim szerzej na naszym muzealnym profilu Facebook.

Popołudniowa uroczystość nie była jedynym przedsięwzięciem, zorganizowanym przez nas w związku z rocznicą. 5 i 6 października w godzinach przedpołudniowych Powstańcy Warszawscy brali udział w spotkaniach z młodzieżą, której bardzo liczne grono odwiedziło nasze Muzeum. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści o powstańczych i jenieckich losach naszych gości, rozmawiali z nimi. Zwiedzali Muzeum i miejsce pamięci, a także obejrzeli spektakl pt. Przerzucane słowa, przygotowany na podstawie jenieckiej korespondencji. Swoimi wrażeniami z pobytu w Łambinowicach podzielili się na naszym Facebooku uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu.

Organizatorami uroczystości byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Opolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Więźniów  Politycznych, Urząd Gminy w Łambinowicach oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Patronat honorowy nad uroczystością sprawowali: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Adrian Czubak – Wojewoda Opolski oraz Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego. Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach.

Uroczystość finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego